IDEA s.r.o.

Pruské 310
 01852 Pruské


IČO: 36780120

DIČ: 2022385893

nie sme platci DPH


Register: Okresný súd Trenčín, vložka číslo: 17848/R
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným


Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08
+421 948 005 092info@ideabox.sk